”Kilden
i Lourdes”

Jeg har i længere tid arbejdet med at skrive en
biografi om Bernadette af Lourdes (1844-1879), der havde en række visioner af
Jomfru Maria. I en af visionerne pegede Jomfru Maria på et sted på jorden, hvorefter
Bernadette begyndte at grave i jorden på netop dette sted. Derved begyndte en
kilde at springe frem, og denne kilde viste sig at være helbredende, hvilket gjorde
Lourdes til et pilgrimsmål.

Til at begynde med interesserede det mig, at Bernadette,
der var en fattig fjortenårig pige, der hverken kunne læse eller skrive, kunne
få disse visioner, hvor hun erfarede dyb teologisk og mystisk viden, hvor
temaet var dette, at mennesker vender ryggen mod Gud.

Det interesserede mig at finde ud af, hvordan Bernadette
kunne få så stor viden og åndelig erfaring uden hverken at kunne læse eller
skrive. Det interesserede mig også, at det havde været umuligt for kirken at
finde noget i visionernes temaer, som var i modsætning til kirkens lære, Bibelen,
mystikernes erfaringer og så videre.

Jeg begyndte at læse om den periode, hvor Bernadette
boede i Lourdes, og hvor hun havde visionerne. Og i den forbindelse har jeg haft
glæde af, at der findes troværdige bøger om denne periode, hvor jeg kunne komme
tæt på Bernadette. Mange vidner har således fortalt om hende, men først og fremmest
har jeg haft glæde af hendes egne skrifter – for hun lærte senere at læse og
skrive. Men det var også interessant at læse politirapporter, for hun blev ofte
afhørt med det formål at skræmme hende væk fra grotten og kilden, fordi det
skabte røre i den lille by. Det var også fascinerende at læse, hvordan denne
fattige fjortenårige pige kunne svare klart, ligefremt og med friskhed – over
for den politikommissær, som alle i Lourdes frygtede.

Da jeg var færdig med at læse og skrive om perioden i
Lourdes, fortsatte jeg med at beskæftige mig med Bernadettes tid i klostret i
Nevers, hvor hun boede de sidste tretten år af sit liv. Og her blev jeg slået
af, hvor smukt og dybt hun prøvede at udleve det, hun havde oplevet i
visionerne – hun prøvede at gøre små ting med stor kærlighed.