”Mystikerne
formidler ikke abstrakte tanker men levet liv”

For ti år siden udkom min første bog, og siden den tid
har jeg skrevet tre biografier om katolske helgener/mystikere: Pater Pio –
mennesket og mystikeren, Clara af Assisi – fattigdommens mystiker og Edith
Stein – en biografi.

Det har ikke været min hensigt at beskrive nogle
idealmennesker, men at betragte disse mystikere som mennesker af kød og blod. I
hver bog har jeg søgt at komme ind til det enkelte menneske, forstå det og
beskrive hans/hendes åndelige udvikling. For efter min opfattelse er det netop disse
menneskers åndelige udvikling, der gjorde dem til helgener og mystikere.

Disse mystikeres bøn, meditation og åndelige udvikling
fik dem ikke til at lukke af for andre menneskers problemer. De var tværtimod i
høj grad opmærksomme på andre menneskers behov og prøvede alle – netop med den
styrke de fik i bøn og meditation – at vende sig mod den fysiske verden og
hjælpe de mennesker, de var omgivet af. I virkeligheden regnes det for falsk
mystik, hvis den bedende ikke vender sig mod sine medmennesker for at vise dem
kærlighed og hjælp.

I arbejdet med mine biografier har jeg ofte erfaret,
at mystikerne ikke formidler abstrakte tanker, men levet liv, og dette ligger
som en understrøm i mine bøger.